Ładowanie...

Kontakt

Kierownik Projektu

Tomasz Potkański - tel. kom.: +48 669 161 616 - e-mail: tomasz.potkanski@zmp.poznan.pl


Z-ca Kierownika

Anna Wiktorczyk-Nadolna - tel. kom.: +48 605 545 608 - e-mail: anna.nadolna@zmp.poznan.pl


Nazwiska doradców projektu, którzy mogą służyć pomocą w fazie dokonywania samooceny:

Łukasz Dąbrówka - tel. kom.: +48 792 792 722 - e-mail: lukasz.dabrowka@zmp.poznan.pl

Krzysztof Jaszczołt - tel. kom.: +48 504 071 298 - e-mail: krzysztof.jaszczolt@zmp.poznan.plNarzędzie Samooceny partnerstw powstało w ramach Projektu "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego" realizowanego wspólnie przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich i Związkiem Powiatów Polskich oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, w ramach Programu Regionalnego pn. "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", i jest współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Operatorem Programu Regionalnego jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR).

Biuro

  • Administratorem serwisu jest Biuro Projektu w Związku Miast Polskich

    Adres:
    ul. Robocza 42,
    61-517 Poznań

  • Phone: +48 669 161 616

  • WWW:Zobacz WWW

  • WWW:Zobacz WWW